Πύλη Υγείας και Ενέργειας ΙΚΕ


Μέσα από την Εταιρία μας «Πύλη Υγείας και Ενέργειας ΙΚΕ», που εδρεύει στην Καβάλα, παρέχουμε:

  • Smart health:

  • πρωτοποριακά προϊόντα υγείας, μέσα από τη δημιουργία της οικογένειας καρτών υγείας Smart Care, η οποία περιλαμβάνει:

    • Προϊόντα προνομίων & παροχών υγείας,

    • Συνδυαστικά προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν προνόμια & παροχές υγείας, μαζί με ασφαλιστικές καλύψεις σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες.

  • ασφαλιστικά προγράμματα υγείας, των πιο αξιόλογων ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,

  • προϊόντα ενέργειας, κορυφαίων παρόχων ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας.    υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πύλη Υγείας και Ενέργειας ΙΚΕ